Ruma VSM is verhuisd naar Uniform-Agri

Wij hebben de RUMA-software voor Melkvee- en zoogkoeienhouders overgedragen aan Uniform-Agri. Voor vragen en opmerkingen kunt contact opnemen met onze helpdesk. Mocht u reeds contact in contact zijn met Uniform-Agri dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Uniform-Agri.

Mocht u verdere vragen hebben dan verwijzen wij u naar onderstaande link:

 

RUMA Rundveemanagement is hét programma voor een praktische administratie voor bedrijven met melkvee.

Het is verkrijgbaar in een junior- en een seniorversie.

JUNIORVERSIE

De juniorversie bevat de volgende onderdelen:

 • Uitgebreide veeregistratie met afstamming, keuringsrapporten en bloedvoering;
 • Registratie van tochtigheid, inseminatie, afkalven, proefmelkingen, afgesloten en lopende melklijsten, koe-indexen en gezondheidsgegevens;
 • Gewichten (jongvee);
 • Registratie van fokstieren: als u gebruikmaakt van EDI-NRS worden de gegevens van de stieren die u op het bedrijf gebruikt automatisch ingelezen;
 • EDI-NRS: via een koppeling met Agrotel of internet is het mogelijk de NRS-gegevens van uw dieren in te lezen;
 • EDI-I&R: met dit onderdeel is het mogelijk alle aanvoer-, afvoer- en geboortemeldingen die u tot nu toe via de telefoon deed, automatisch via de computer te laten lopen;
 • Registratiekaarten.

Daarnaast bevat het programma een standaard stallijst, melkcontroleoverzicht, bedrijfsregister, koekaarten en uitgebreide attentielijsten. Tevens kunt u zelf selectie-overzichten maken van uw dierstapel.

SENIORVERSIE

De seniorversie bevat alle onderdelen van de juniorversie en heeft als extra:

 • Registratie van klauw- en conditiescores en van bloedonderzoeken;
 • Inlezen van EDI-Zuivel (melkleveringen, kwaliteit en afrekeningsgegevens) via modem;
 • Groepsinvoer: hiermee kunt u op een snelle manier gegevens invoeren voor een hele groep dieren (bijvoorbeeld een behandeling of aan- of afvoergegevens);
 • DHZ-inseminaties via EDI-Dhz-KI rechtstreeks naar uw KI-organisatie sturen;
 • Tevens bevat het programma de Standaard overzichten (STO): hiermee wordt uw bedrijf doorgelicht op het gebied van vruchtbaarheid, productie, gezondheid en veevervanging;
 • Invoer van economische gegevens, zoals voer aan- of verkopen, gezondheidskosten, KI-kosten en kosten voor grasland. Met deze gegevens wordt een overzicht aangemaakt met de resultaten per 100 kg melk.
 • Door het SKV goedgekeurde geboortebewijzen.

UITBREIDINGEN

Het RUMA Rundveemanagement kan worden uitgebreid met de volgende onderdelen:

 • Rantsoen
 • Koppeling met procescomputers
 • Veesaldokaart
 • Mineraal
 • Quotumplanner
 • Teelt
 • Financieel
 • PDA

INTERESSE?

Wilt u meer informatie of het programma bestellen? Bel naar +31 (0)485-478040 of mail naar info@ruma-vsm.nl en wij geven u de begeleiding die u nodig heeft.