Samen met de integraties en diverse kalverhouders werken we al vanaf 2001 aan ons programma, wat heeft geresulteerd in het meest uitgebreide, maar toch makkelijk bedienbare programma.

Om uw gegevens zo makkelijk mogelijk in het programma te krijgen koppelen we natuurlijk met LNV, waar we gegevens ophalen die van de verzamelplaatsen komen.

Zo ligt er een koppeling met alle integraties, alle slachterijen, de dierenartspraktijken, voerfabrikanten, kalververzamelplaatsen etc. zodat u zo weinig mogelijk achter de computer zit.

Dit bieden wij u aan tegen de scherpste prijs. Vind u een vergelijkbaar softwareproduct tegen een lagere prijs, dan betalen wij u het verschil in prijs terug.

Interesse?

Wilt u meer informatie of het programma bestellen? Bel naar +31 (0)485-478040 of mail naar info@ruma-vsm.nl en wij geven u de begeleiding die u nodig heeft.

Wat kunt u verwachten van het RUMA kalvermanagement-programma

Registratiemogelijkheden

 • Aanvoer dieren, handmatig, via LNV-stallijst of integratie
 • Verplaatsing van de dieren, individueel of groepsgewijs
 • Aanvoerkwaliteit, gewicht en prijs ook groepsgewijs
 • Koppelen responders (zenders) voor groepshuisvesting
 • Status verandering voor bijvoorbeeld vooraanmelding
 • Bloedonderzoek inlezen
 • Op hok plaatsen van dieren door inlezen bloedonderzoek
 • Bestellen verloren oormerken
 • Slachtgegevens inlezen van slachterijen
 • Import / export melden mogelijk en printen paspoorten

Medicijnen

 • Inlezen positieve lijst medicijnen
 • Registratie voorraad mogelijk
 • Medicijnleveringen (pakbon) electronisch inlezen vanuit dierenartsen
 • Behandelplannen ingeven of inlezen
 • Groepsgewijze behandeling of individuele behandeling
 • Behandelattenties in PDA en in programma

Algemeen

 • Uitwisseling met centrale database voor vergelijk en analyse door geselecteerde begeleiders
 • Automatische updates dus geen moeilijke installatie
 • Ondersteuning op afstand mogelijk (na goedkeuring)
 • Meerdere administraties in één programma

Voeding

 • Voerleveringen, handmatige invoer of inlezen
 • Voorraadregistratie
 • Voercurves en mengtabellen
 • Ruwvoer en bijproducten curves
 • Koppeling met verschillende voercomputers
 • Weekbriefje printen of electronisch doorzenden

Overzichtelijke lijsten

 • Bedrijfsregister (volgens LNV-normen)
 • Stallijst (volgens LNV-normen)
 • VKI-formulier
 • Leeftijdlijst
 • Locatielijst, statuslijst
 • Uitvallijst
 • Opbrengst en groei
 • Slachtgegevens en kwaliteitsuitslag geslachte dieren
 • Behandelingsplannen
 • Bloedonderzoek
 • Wachttijdgarantielijst
 • Medicijngebruik per koppel
 • Dagelijkse behandelingen, regelmatige behandelingen
 • Controle behandelingen
 • Medicijnvoorraad
 • Transportlijst

En nog vele andere nuttige lijsten

Extra uitbreidingsmogelijkheden

 • RUMA Mineraal
 • RUMA Financieel