Versie 5.16.3.18

Lijsten

 • Dierselectie: Afvoerreden kan afgedrukt worden
 • Nieuwe lijst: Duurzaamheidsmonitor CRV

Versie 5.16.2.18

Dierkaart

 • Automatische naamgeving van het kalf kan ingesteld worden als: naam + volgnummer of naam + werknummer

Lijsten

 • Op het afkalfoverzicht is de afkalfleeftijd toegevoegd.
 • Bij het medicijnverbruik kan het overig verbruik (over datum, gebroken enz.) getoond worden.
 • Droogzet overzicht: Verwachte kalfdatum toegevoegd
 • Kalenderoverzicht: optie ingebouwd om een overzicht te krijgen van alleen jonvee/vaarzen/oudere koeien

Mineraal

 • Lijst diertelling toegevoegd (Mineraal -> overzicht -> Diertelling). Deze toont wanneer de meeste dieren aanwezig waren per minascategorie en totaal.
 • Mineraal 2016 toegevoegd

Android 

 • Nieuwe versie beschikbaar met een aangepaste lay-out. Deze is te installeren bij Communicatie -> Handheld -> Programma -> Installeer de Android App

Versie 5.15.12.1

Dierkaart

 • Automatische naamgeving van het kalf kan ingesteld worden als: naam + volgnummer of naam + werknummer

Lijsten

 • Op het afkalfoverzicht is de afkalfleeftijd toegevoegd.
 • Bij het medicijnverbruik kan het overig verbruik (over datum, gebroken enz.) getoond worden.

 Mineraal

 • Lijst diertelling toegevoegd. Deze toont wanneer de meeste dieren aanwezig waren per minascategorie en totaal.
 • Droogzet analyse: Verwachte kalfdatum toegevoegd

Versie 5.15.7.2

Dierkaart

 • Bij een dood kalf kan het geslacht worden ingevoerd.
 • In de spermavoorraad en bij een inseminatie kan aangegeven worden of het sperma conventioneel, vrouwelijk of mannelijk is

Quotum

 • Nieuwe onderdeel: Melkafleverplanning. Ter vervanging van de Quotumlpanner

Lijsten

 • STO2000: lijst sneller gemaakt
 • Overzicht Klinische mastitis (UGCN) aangepast

Rantsoen

 • Embryo implantatie wordt weergegeven op de weeklijst
 • Vc5 koppeling: het versturen van voer naar de melkstal kan ingesteld worden
 • T4C3 koppeling: De mpr gegevens kunnen verstuurd worden voor het kalibreren van de vet/eiwit indicatie
 • In de respondervoorraad kan een halsband aan de responder worden toegevoegd

 Mineraal

 • De normen van 2015 zijn geüpdate

Versie 5.15.1.1

Dierkaart

 • Bij een kalf van een ET krijgt het kalf automatisch de naam van de donormoeder.
 • Bij de vaste gift kan worden aangegeven of deze gift ter vervanging van of een aanvulling op het standaard advies is.

 Fokstieren

 • De foto van een stier kan toegevoegd worden bij Stierkaart -> Foto

 Rantsoen

 • Lijst krachtvoerverbruik toegevoegd

 Communicatie

 • Bij het oormerken bestellen is het mogelijk om vrije oormerken te bestellen.
 • Geblokkeerde I&R meldingen worden naar de vorige I&R meldingen verplaatst wanneer het scherm wordt afgesloten

Mineraal

 • Per perceel kan de stikstofnorm aangegeven worden 230 of 250 kg N
 • Mineraal 2015 toegevoegd.
 • Bij begin- en eindvoorraad wordt onderscheid gemaakt tussen staldierenmest Rundveedrijfmest en vaste mest

Overige

 • Medicijnleveringen: Wanneer de melding verschijnt Eenheid is onbekend kunt u deze direct aanpassen.
 • De droogstand periode is in te stellen op basis van de conditiescore. Let op !!! Vanaf deze update is de verwachte droogzetdatum van de vaazen in Ruma 10 dagen eerder. Dit kunt u aanpassen bij Instellingen -> Algemene instellingen -> Actiedagen -> Instellen