Door het invoeren van het kwaliteitshandboek dierwaardig vervoer komt er veel op u als kalver-handelaar of transporteur af. Indien u alle onderdelen bijhoudt die er vermeld worden dan bent u meer bezig met schrijven dan met de handel. Dit is de voornaamste reden om een computer in te zetten of in dit geval een PDA. Van belang is een foutloze registratie. Een mogelijke verschrijving in een nummer kan aardige gevolgen hebben. Een blokkering van een rund als dat al bij een kalvermester staat kan kosten met zich meebrengen die men graag op u wil verhalen. Om dit te voorkomen is het mogelijk om meldingen voor de melkveehouder uit te voeren. Hierdoor is een mogelijke blokkade door te laat melden al opgelost.

Een rit moet schriftelijk worden vastgelegd, aangevuld met specifieke laad-en-los kenmerken. Om deze regeling ten goede te keren hebben we daar de kilometerregistratie aan gekoppeld. Deze komt op andere lijsten ook terug, maar kan ook gelden voor de kilometervergoeding van bedrijf naar privé of het voorkomen van een bijtelling.
Uiteraard is een sluitende transportlijst van belang, de levensnummers van de dieren, het verwachte afleveradres en de tijdregistratie dat de dieren al op transport zijn (of nog moeten). Om deze altijd bij de hand te hebben kan in de PDA een eenvoudige transportlijst getoond worden. Bij aanvoer worden de dieren gescand, dus typefouten komen ook niet voor.

Ook aan de reiniging en ontsmetting is gedacht. Een simpele registratie onderweg dat bij het laadadres de klep gereinigd is en bij het losadres het gehele transportmiddel.

In de PDA vindt u dus de noodzakelijke registratie:

– Ritadministratie
– Bestemming kalveren
– Aanvoer kalveren
– Afvoer op bestemming
– Registratie R&O
– Transportoverzicht
– R&O-overzicht