AANPASSINGEN

Aanpassingen in Ruma Melkveehouderij/Zoogkoeien
versie 5.17.1.6

Afhankelijk van de versie die u heeft zijn in deze update de volgende aanpassingen gedaan.  

Lijsten

 • Stallijst: Het is nu mogelijk om de stalijst zonder uitgeschaarde dieren te tonen.
 • Dierselectie: Rasbalk kan toegevoegd worden

Quotum

 • De afwijkmarge kan ingesteld worden in de melkafleverplanning

Rantsoen

 • De ingestelde voercurve kan afgedrukt worden: Rantsoen opbouw -> Bekijken/Afdrukken

Communicatie

 • De ontbrekende aan- afvoer kan ingelezen worden in Ruma bij Diergegevens -> Ontbrekende aanvoer van dieren/Ontbrekende afvoer van dieren

Mineraal

 • Mineraal/Veesaldo 2017 toegevoegd

Aanpassingen in Ruma Melkveehouderij/Zoogkoeien
versie 5.16.8.12

Afhankelijk van de versie die u heeft zijn in deze update de volgende aanpassingen gedaan.  

Algemeen

 • De werking onder Windows 10 is verbeterd.

Lijsten

 • Kruisingsoverzicht: de inteelt coëfficiënt wordt weergegeven.

Groepsinvoer

 • Behandelingen kunnen verwijderd worden op basis van een behandelplan.

Melkafrekening

 • Melkkwaliteit is in een lijst op te vragen bij overzichten

Aanpassingen in Ruma
versie 5.16.1.6 |
Vleesveehouderij

Rantsoen

 • Nieuwe lijst: Rantsoen -> Overig voer -> Overzicht verbruik

Lijsten

 • Bestelde oormerken: Het huidige hoknummer wordt getoond op de lijst met bestelde oormerken
 • Vergelijking handelaren: Optie ingebouwd om dieren op te splitsen per haarkleur

Aanpassingen in Ruma
versie 5.16.8.12 |
Vleesveehouderij

Algemeen

 • Attentie voor dieren ouder dan 7,5 maand kan uitgezet worden bij instellingen -> algemene instellingen

Groepsinvoer

 • Behandelingen kunnen worden verwijderd op basis van een behandelplan

Lijsten

 • Behandelingslijst: selectiemogelijkheid toegevoegd op basis van groep, herkomst en handelaar.