Terug naar de website Klik hier
 

 

Automatisch krachtvoer verstrekken aan ooien vanuit Belexpert
Open dag Bedrijf Fam. Spexgoor, zaterdag 25 maart a.s.

Richard en Sandra Spexgoor bouwde hun stal voor melkvee om naar een perfect onderkomen voor hun 300 fokschapen.
Daarbij is gekozen voor een krachtvoerbox voor schapen, waarbij individueel gevoerd kan worden per dier. Hierdoor is het voeren van krachtvoer aan de ooien afgestemd op het aantal geworpen lammeren van de individuele ooi, welke in rust en in precieze hoeveelheid door het dier op te nemen is. Naast extra ruimte voor de schapen brengt dit ook rust in de stal.
De bestaande kalverdrinkautomaat is omgebouwd met een lammerenbar en zorgt voor automatische melkverstrekking voor de lammeren die dit nodig hebben. De bestaande, goed geïsoleerde en lichte melkstal is omgebouwd tot kraamstal. De eerste ervaringen met de nieuwe stal zijn veelbelovend, het werkt plezierig en de schapen doen het goed.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag
25 maart a.s. van 10:00 tot 16:00 uur.
Reindersweg 7, 7136 KE Zieuwent.

Deelnemende bedrijven:
Melkwinnings Centrum Oost B.V.,
Kamphuis Mengvoeders,
Bouwbedrijf Hoog-Antink B.V.
Belexpert Schapen Management - VSM Automatisering,
Pascal Nijenhuis Installatietechnieken,
Alfa Accountants en Adviseurs,
Dierenartspraktijk Beltrum
WIK Adviesgroep

 


 

Belexpert gebruikersavonden succesvol verlopen

Met een goed gevoel kijken we terug op de gebruikersavonden die we in januari en februari voor onze gebruikers hebben gehouden. Het was goed om met elkaar weer persoonlijk contact te hebben en wensen en nieuwe toepassingen met elkaar uit te wisselen.

Veel van de gevraagde wensen zijn in de laatste versie 5.17.3.10 al terug te zien. Het overzicht van aanpassingen en uitbreidingen vindt u ook terug op onze website https://www.ruma-vsm.nl/belexpert-downloads
Nog niet alles is verwerkt dus blijf de updates in de gaten houden en installeer deze als het programma dit aangeeft.
Heeft u nog wensen of opmerkingen dan kunt u deze altijd bij ons melden via onze helpdesk 0485-478040 of via de website www.ruma-vsm.nl

 


 

Nieuwe Economie module levert u euro’s op!

Wat blijft er over aan verdienste uit mijn schapenhouderij? Hoeveel kost het mij om een lam slachtrijp te maken? Wat is de financiële invloed op mijn beslissing om bijvoorbeeld anders te gaan voeren?
Inzicht in kosten en opbrengsten, gewoon vanuit een up-to-date overzicht en zonder dat het u veel extra tijd vraagt, leert ons dat het geld oplevert. Daarom is er nu de extra module Economie voor u beschikbaar om vanuit Belexpert, gegevens op te halen en vast te leggen die u inzicht geven op kosten, opbrengsten en marges. Voor een eenmalige aanschafprijs van € 85,14 en een jaarlijks onderhoud van € 25,42 (2017) zou ik zeggen ALTIJD DOEN!

 


 

Belexpert App in testfase

Al eerder aangekondigd maar nu staat het toch echt te gebeuren. De Belexpert App voor telefoon en tablet (Android en IOS) wordt momenteel aan een eerste functionerings test onderworpen.

De app maakt het in eerste instantie mogelijk om individuele gegevens van uw dieren vast te leggen (bijv. geboorte, behandeling, verplaatsing, dood, omnummeren) en gegevens op te vragen d.m.v. een overzichtelijke dierkaart.

De meldingen richting RVO, welke vanuit de app automatisch worden klaargezet, blijven in eerste instantie vanuit Belexpert lopen. Het overzicht van klaarstaande I&R meldingen is zo beter en centraal te beheren waardoor u zeker weet dat de meldingen ook goed doorgekomen zijn. (teruggave dmv meldnummer RVO).

Mocht u graag na gereedkomen van de definitieve versie met de app (verwachting eind maart 2017) aan de slag willen dan kunt u deze vast bestellen. Zie ons online bestelformulier https://www.ruma-vsm.nl/bestelformulier-belexpert (graag aangeven of het de Android of IOS versie betreft)
Wij nemen dan contact met u op om de benodigde instellingen voor een juiste synchronisatie tussen app en Belexpert voor u in te stellen.

 


 

Nieuwe Veesaldo-categorie voor schapen

Vanuit wetgeving is er per 01-01-2017 een nieuwe categorie binnen Veesaldo/Mineraal voor schapen toegevoegd.
De volgende 3 categorieën zijn van toepassing:
· 550 schapen en lammeren tot 4 mnd
· 551 Vleesschapen tot 4 mnd niet op bedrijf geboren
· 552 opfok, weidelam, vleesschaap ouder dan 4 mnd

Binnen, de door RVO goedgekeurde module’s, Veesaldo en Mineraal (waarin Veesaldo automatisch in opgenomen is), zijn deze wijzigingen dan ook uiteraard doorgevoerd.

Met de Veesaldo module telt Belexpert maandelijks voor u de dieren, dus naast mutaties bijhouden, geen extra werk meer! De lage kosten van de Veesaldo module (onderhoud € 15,11 voor het jaar 2017) wegen hier niet tegenop! Verplichting voor bijhouden van Veesaldo geldt vanaf 5 of meer GVE. Een ooi met lammetjes geldt als 0,15 GVE. Dus vanaf ca. 30 ooien met lammeren moet u veesaldo bijhouden.

De Mineralen module verschaft u inzicht in stikstof en fosfaatproductie en plaatsingsruimte voor de afzet daarvan. Daarnaast kunt u invloeden prognoticeren (kosten of juist opbrengsten) van veranderingen in dieraantallen en plaatsingsruimte.

Wilt u ook profiteren van de automatische diertellingen bestel dan de Veesaldo of Mineralen module en neem contact met ons op of kijk even op onze website. https://www.ruma-vsm.nl/bestelformulier-belexpert

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

 

 

 

 

Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief, klik hier