BELEXPERT

Nieuwste versie!!!

Belexpert | versie  5.19.4.9

Medicijnlijst 2017

Updates van nieuwste versie!

  • Dierselectielijst: responder kan afgedrukt worden
  • Weegresultaten van Te Pai iScale kunnen ingelezen worden (Communicatie -> Weegcomputer)
  • Dierselectielijst: productiegegevens van moeder toegevoegd (gem. TWT, gem worpgrootte, worpindex enz).
  • Ramgegevens: instellen voorkeur via voorkeur knopje gaf foutmelding
belexpert vorige versie

Belexpert | versie 5.18.9.21

Belexpert | versie 5.18.7.9

Belexpert | versie 5.18.6.21

Belexpert | versie 5.18.6.8

Belexpert | versie 5.18.4.26

Belexpert | versie 5.18.3.16

Belexpert | Versie 5.17.12.27

Belexpert | Versie 5.18.1.4

Belexpert | versie 5.18.1.15